top of page

Rekonstruktion Utöya

Publicerad i Nöjesguiden den 18/10 2018


När Claude Lanzmann berättade om Förintelsen genom att filma övervuxna rälsar och ruiner i sin tio timmar långa dokumentär Shoah (1985) formade han en dokumentärfilmstradition som Rekonstruktion Utöya delvis hakar i. Utan vidare jämförelse cirkulerar de båda runt händelsen de behandlar snarare än att göra anspråk på att fånga in helheten.

Fyra ungdomar som överlevde det terrordåd som drabbade vårt grannland för sju år sedan – Rakel, Mohammed, Jenny och Torje – genomgår ett slags terapeutisk övning i vilken de berättar om sina upplevelser och låter tolv utomstående ungdomar återskapa dessa i enkla dramatiseringar. Förutom att det sannolikt är en verksam terapiform fungerar det också bra som film, mycket på grund av att dramatiseringarna hamnar i periferin. Det är snarare processen som blir objekt för filmen. Vittnena berättar, men inte nödvändigtvis linjärt; de korrigerar, lägger till detaljer och tystnar. På så sätt levandegörs det förflutna i nuet: det trauma som massakern innebar sitter kvar i kroppen, i blicken och i gesterna hos de fyra.

Rekonstruktion Utöya är en av tre filmer om händelsen som kommer ut i år, och den enda dokumentära. Den arbetar explicit med den komplexa frågan hur vi ska minnas och förstå, och lämnar utrymme åt eftertanke. I stället för att låta händelserna underkastas en förenklad dramaturgi låter Carl Javér detaljer att träda fram: hur en av överlevarna vänder sig och simmar på rygg för att stänga ute skriken från ön, hur en annan sitter och gömmer sig intill en klippa när en liten snigel hasar sig upp på skon. I en scen går en av dem, Rakel, runt och slår på olika föremål i den stora inspelningssalen för att hitta det ljud som bäst liknar ljudet av skotten. På så sätt blir filmen drabbande utan att vara påträngande, och Javér närmar sig mardrömmen med en försiktighet som vittnar om stor – och helt igenom nödvändig – respekt för projektet.


Comments


bottom of page